Omwille van de laatste evoluties ziet het er niet direct naar uit dat de regering de opgelegde corona-maatregelen snel gaat versoepelen, integendeel !

Het bestuur heeft dan ook besloten om alle geplande club-activiteiten op te schorten. Het fietsen in groepjes van 4 blijft uiteraard toegestaan.