foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

De Doortrappers Halle

DE CLUB MET EEN HART VOOR FIETSEN!!

Login Form

standpunt Raad van Bestuur 24/03/2016 :

 1. Alle fietsende leden van WTC De Doortrappers Halle dienen verzekerd te zijn volgens de criteria opgelegd door Sport Vlaanderen (voorheen Bloso).Hiertoe sluit Doortrappers alle fietsende leden aan bij de VWB, zodat zij via de VWB-polis bij Arena volgens de opgelegde criteria verzekerd zijn
 2.  VWB-polis bij Arena: (bron : De Vlaamse Wielrijder & Biker, editie 2-2016, p. 152)
 1. Fietsers met een elektrische fiets zijn enkel via de VWB-polis bij Arena verzekerd indien aan volgende voorwaarden wordt voldaan:
 2. Er moet sprake zijn van trapbekrachtiging: m.a.w. er wordt enkel ondersteuning geleverd wanneer de bestuurder zelf trapt.
 3. Er mag slechts trapondersteuning worden gegeven tot een snelheid van 25 km/uur.
 4. Het geleverde vermogen is maximaal 250 Watt.

 

 1. Fietsers met een elektrische fiets die niet aan de voorwaarde voldoet uit punt 2 worden volgens de wet niet aanzien als “rijwiel/fiets” en vallen onder de categorie “brom- of motorfiets” (hier zijn o.m. bedoeld de zogeheten Speed-e-bikes die trapondersteuning geven tot snelheden boven 25 km per uur) en worden niet via de VWB-polis verzekerd. 

 

 1. Het kan in geen geval getolereerd worden dat leden met een elektrisch ondersteunde fiets het tempo komen opdrijven van eender welke groep.

 

 1. Wat betekent dit concreet voor leden die met elektrische ondersteuning zouden willen fietsen bij WTC De Doortrappers Halle?

 

Wie in clubverband wenst te rijden met een fiets met elektrische ondersteuning, meldt dit aan het bestuur, legt de specificaties van die fiets voor en vraagt toelating om met die fiets in groep te mogen meerijden.

 • Indien die fiets voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovenstaand punt 2.1: VWB-polis bij Arena is geldig, kan het bestuur toelating geven mits het lid uitdrukkelijk akkoord gaat om het tempo in gelijk welke groep niet op te drijven.

De toelating kan door het bestuur worden ingetrokken wanneer men zich daar niet aan houdt!

 

o   Deze toelating zal makkelijk te bekomen zijn, aangezien de fiets als fiets verzekerd blijft via de VWB-polis bij Arena.

 

 • Indien die fiets niet voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovenstaand punt 2.1 en bijgevolg thuishoort bij punt 2.2: Zal het lid zal moeten aantonen dat alle wettelijke voorschriften worden nageleefd : dit wil zeggen op het vlak van verzekering (VWB-polis bij Arena is niet geldig, een andere, extra verzekering is bij wet verplicht en kan worden afgesloten op eigen kosten bij Arena) en andere verplichtingen qua nummerplaat, rijbewijs, helmdracht, plaats op de weg, enz.

 

Enkel indien het naleven van alle wettelijke verplichtingen jaarlijks wordt aangetoond en het lid uitdrukkelijk akkoord gaat om het tempo van gelijk welke groep niet op te drijven, kan het bestuur toelating geven om met een fiets die gekwalificeerd wordt als “brom- of motorfiets” in groep mee te rijden.

De toelating kan door het bestuur worden ingetrokken wanneer men zich daar niet aan houdt!

 

o   Aangezien voor het bekomen van deze toelating veel meer criteria moeten worden nageleefd en er eigenlijk geen sprake meer is van een fiets (in de context van de wet), zou dergelijke aanvraag in een fietsclub eerder uitzonderlijk en goed gemotiveerd moeten zijn. O.a. fysieke beperkingen, gezondheidsredenen…

 

Er mag in geen geval elektrisch in groep meegereden worden vooraleer het bestuur hiervoor de toelating heeft gegeven.

 

Aangezien dit alles nog vrij nieuwe materie is, met regelgeving die misschien nog in evolutie is, zal het bestuur bovendien jaarlijks het elektrisch rijden in de groepen evalueren, zodat deze regels mogelijk in de toekomst kunnen worden aangepast.

Het bestuur.