Standpunt Raad van Bestuur  inzake  e-bikes.

  1.  Alle fietsende leden van WTC De Doortrappers Halle dienen verzekerd te zijn volgens de criteria opgelegd door Sport Vlaanderen (voorheen Bloso).Hiertoe sluit Doortrappers alle fietsende leden aan bij de VWB, zodat zij via de VWB-polis bij ETHIAS volgens de opgelegde criteria verzekerd zijn.
    1. SPEEDBIKES EXTRA : VWB POLIS: VWB verzekering 2018   Magazine VWB 3   mei-juni 2018

Als ebikes, ook speedbikes, enkel trapondersteuning bieden is volgens de huidige wetgeving geen specifieke verzekering nodig. Alle VWB leden hebben alvast deze dekking automatisch – ook bij speedbikes.

Indien de fiets echter autonoom kan werken, zonder trappen, is een specifieke motorrijtuigenverzekering nodig. Deze fietsen worden uitgesloten om mee te rijden bij WTC De Doortrappers.

2. Het kan in geen geval getolereerd worden dat leden met een elektrisch ondersteunde fiets het tempo komen opdrijven van eender welke groep.

3. Wat betekent dit concreet voor leden die met elektrische ondersteuning zouden willen fietsen bij WTC De Doortrappers Halle?

Wie in clubverband wenst te rijden met een e-bike met trapondersteuning, meldt dit aan het bestuur, legt de specificaties van die fiets voor en vraagt toelating om met die fiets in groep te mogen meerijden.

Indien die fiets voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovenstaand punt 1.1: kan het bestuur toelating geven mits het lid uitdrukkelijk akkoord gaat om het tempo in de groep niet op te drijven.

De toelating kan door het bestuur worden ingetrokken wanneer men zich daar niet aan houdt!

De aanvraag zal in de fietsclub eerder uitzonderlijk en goed gemotiveerd moeten zijn. O.a. fysieke beperkingen, gezondheidsredenen…

Er mag in geen geval elektrisch in groep meegereden worden vooraleer het bestuur hiervoor de toelating heeft gegeven.

Aangezien dit alles nog vrij nieuwe materie is, met regelgeving die nog in evolutie is, zal het bestuur jaarlijks het elektrisch rijden in een groep evalueren, zodat deze regels kunnen worden aangepast.