foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

De Doortrappers Halle

DE CLUB MET EEN HART VOOR FIETSEN!!

Login Form

Wil je sportief fietsen op de Kempense wegen en soms ver daarbuiten? Kom gerust met ons meerijden.

De Doortrappers Halle is meer dan een sportclub, even belangrijk zijn de sociale contacten.

Lid worden kan dor het document "nieuw lid worden" ingevuld door te mailen naar het Secretariaat: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Het document kan u hier downloaden: Document nieuw lid

Wij raden u eerst aan om het huishoudelijk reglement te lezen: U vindt die hier terug.

Om lid te worden moet u zich jaarlijks verzekeren bij VWB en moet u lidgeld aan de club betalen  

1. VWB : 

35 €/j voor het hele gezin. Alle( inwonende) leden van het gezin kan men aansluiten voor 35 €!!

Verzekering dekt buiten fietsen alle sporten om de fietskonditie te onderhouden, wandelen, joggen, zwemmen, fitness….. 

2. WTC De Doortrappers :

35 €/j 

1 mei 1986 is de officiële oprichtingsdatum van WTC De Doortrappers Halle.

 • - Het was o.a. het jaar waarin de Rode Duivels op het WK voetbal in Mexico 4e werden en memorabele wedstrijden speelden tegen Rusland en Spanje.
 • - Sandra Kim het Eurovisiesongfestival won.
 • - Greg Lemond zijn eerste Ronde van Frankrijk op zijn palmares schreef.
 • - Op 26 april de kernreactor van Tsjernobil gans Europa radioactief besmette… Officieus zijn De Doortrappers uiteraard enkele maanden vroeger ontstaan. Daarom hebben we het collectief geheugen geraadpleegd en moet het in het voorjaar van 1985 schoorvoetend begonnen zijn. De spelers van de veteranen van FC Halle zagen het voetballen niet meer zitten en besloten in café De Kroon, bij de Proost, het wielercafé bij uitstek, om op zondagvoormiddag er met de fiets op uit te trekken. Steevast werd gemakkelijkshalve het bewegwijzerde Rasschaartpad gevolgd. Op een eerste vergadering werd een naam gezocht voor het clubje. Omdat er een supportersclub gevestigd was bij de Proost met de naam de Moedige Trappers, die de nieuwe club moreel steunden, werd er verder in die richting gezocht. EN….. Omdat: 1. Die mannen er altijd “geire bij” waren en al eens straffe stoten uithaalden,

2. Er gereden werd op een allegaartje van dames- en herenfietsen, technisch niet allemaal in orde en eerder door te veel dan te weinig olie op de ketting er exemplaren bij waren die zoals in de volksmond gezegd “doortrapten”.

3. Enkelen zo “doortrapten” op de pedalen dat men aan de “Stroopop” reeds de eerste gelosten noteerde, werd het DE DOORTRAPPERS.

We kunnen wel zeggen dat er erg creatief met alle betekenissen van het woord “doortrappen”werd omgesprongen. Geleidelijk werden de afstanden opgevoerd en durfde men de pas aangelegde asfaltwegen langs de Neteboorden volgen tot Emblem of Lier. Het duurde niet al te lang of de eerste koersfietsen al dan niet nieuw, geleend of tweedehands, verschenen aan de start. Een lokaal hadden ze al, een naam ook! Het ledenaantal steeg al vlug naar 20! Hoog tijd om een reglement op te stellen.

Op 1 mei 1986 werd WTC De Doortrappers een feit en een niet meer weg te denken vereniging in Halle. In de zomer van 1986 werd Walter Van Den Eynden op een vergadering waarop hijzelf notabene niet aanwezig kon zijn toch verkozen tot voorzitter.

Een doelbewuste keuze, de juiste man op de juiste plaats. Meer dan 25 jaar lang is Walter voorzitter van De Doortrappers gebleven. Door de jaren heen werd de Halse fietsclub een steeds grotere groep.

Aanvankelijk enkel bestaande uit mannelijke leden. In het jaar 2007 kwamen de eerste dames schoorvoetend de club versterken. Ondertussen bleef de club gestaag groeien en kunnen de meer dan 100 leden (2019) zich wekelijks uitleven op de fiets.

Vive le vélo!

WTC DE DOORTRAPPERS HALLE vzw

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 Onze waarden……

Bij pech of moeilijkheden onderweg wordt er steeds gewacht of de snelheid aangepast.
De persoonlijke prestaties, de gemiddelde snelheid, de trapfrequentie, enz.…zijn niet het belangrijkste!
Op een gezonde en verantwoorde manier fietsen en sporten….daar is het ons om te doen.
Veilig en met discipline in het verkeer met het nodige respect voor de andere weggebruikers!
Ons motto: SUST: SAMEN UIT,SAMEN THUIS…
Na elke rit eten we samen een boterham en drinken we nog een frisse pint want ook het sociale aspect vinden we belangrijk!

 • Wielertoerisme is bij ons een groepssport. Wij verwachten van iedereen een inspanning om de snelheid aan te passen aan de groep. D.w.z. de besten iets inhouden, maar van de mindere wordt ook verwacht dat zij trainen. En er is altijd in een mindere periode de mogelijkheid om met een ploeg mee te rijden waarvan het tempo lager ligt...
 • Bij hellingen wordt er boven gewacht. Bij ongevallen of defecten zal er steeds in groep gewacht worden. (volgende keer kan u zelf de benadeelde zijn)
 • We vertrekken in groep en komen in groep aan.
 • Wanneer iemand ver van huis besluit om terug te draaien wegens vermoeidheid is het aan te raden dat er iemand met deze persoon meerijdt.

 

Onze kledij zorgt voor de uitstraling en het groepsgevoel.

We zijn er ons van bewust dat we met het dragen van naam en logo van de sponsors op onze kledij steeds herkenbaar zijn en er alle belang bij hebben op te vallen in de goede zin, met respect voor de andere weggebruikers.

 

Artikel 1: Algemene bepalingen

 • 1. De feitelijke vereniging WTC De Doortappers Halle werd opgericht op 1 mei 1985.

 WTC De Doortrappers vzw werd opgericht op 21 februari 2014.

 • 2. Dit huishoudelijk reglement is van toepassing in onverbre­kelijke samen­hang met de meest recente versie van de statuten van de vereniging, zoals die op de griffie van de rechtbank van koophandel zijn neergelegd.

Artikel 2: Leden

De vereniging bestaat uit leden van alle leeftijdscategorieën. Minimum leeftijd: 16 jaar

 - Effectieve of werkende leden.

 - Toegetreden leden.

Artikel 3: Ereleden

Ereleden zijn natuurlijke personen, die zich jegens de vereniging bijzonder verdien­stelijk hebben gemaakt en op voordracht van het bestuur de titel van erelid verkregen hebben. Zij hebben geen verplichtin­gen meer jegens de verenigen maar zij hebben wel alle rechten van de leden.

 • Leden die ontslag genomen hebben op basis van leeftijd of medische reden.
 • Gedurende +/- 30 jaar bijzondere verdienstig / actief lid zijn geweest.
 • Individueel te bepalen door het bestuur.
 • Uitnodigen voor activiteiten van club, zoals clubfeest en andere niet specifieke fietsaktiviteiten.
 • WTC DDT betaalt lidgeld VWB voor de verzekering en magazine. 

Artikel 4: Het lidmaatschap

 • 1.De aanmelding gebeurt door invulling en onder­tekening van een door de secretaris te verstrekken aan­mel­dingsformulier, waarop de volgende gegevens zijn in te vullen: naam, voornaam, rijkregisternummer, adres, geboor­tedatum, tele­foonnummer, e-mailadres. Voor jeugdleden dient het formu­lier mede ondertekend te worden door de wettelijke vertegen­woordi­ger.

Het aanmeldingsformulier kan men ook vinden op de website van de club.

 • 2. Het bedrag van het lidgeld staat vermeld op het inschrijvingsformulier en wordt door het bestuur vastge­steld. Het lidgeld dient bij de inlevering van het aanmeldingsformulier te worden voldaan.
 • 3. Het bestuur draagt er zorg voor dat nieuwe leden worden aangemeld bij de sportfederatie waarbij de club is aangesloten. Momenteel VWB.
 • 4. De leden verklaren zich akkoord om per jaar het lidgeld aan de vereniging en federatie (VWB) te betalen.

Artikel 5: De kledij en zijn voorwaarden.

De voorwaarden voor de aanschaf van fietskleding zullen telkens wanneer een nieuwe groepsbestelling geplaatst wordt, normaal om de 3 of 4 jaar, op dat moment worden bepaald.

De leden engageren zich er toe deel te nemen aan de fietsaktiviteiten in de meest recente clubuitrusting.

Dit om: 

 • Het groepsgevoel en de herkenbaarheid als club te bevorderen.
 • Respect te tonen tegenover de sponsors die een bijdrage leveren voor het plaatsen van hun naam op de kledij en het voor De Doortrappers mogelijk maken kledij ter beschikking te stellen aan zijn leden

 

1. Voorwaarden voor leden lid op 1 januari 2022

 WTC De Doortrappers stelt een pakket fietskleding ter beschikking aan zijn leden tegen betaling van een waarborg. De kledij is van het merk BODHI.

Pakketten worden aangekocht door WTC De Doortrappers vzw en blijven eigendom van de club.

Er mag geen kledij worden doorverkocht.

 

Samenstelling pakket : 1 trui KM, 1 trui tussenseizoen, 1 bodywarmer , 1 korte broek,

1 paar mouwstukken .

 

-  De samenstelling van het pakket kan niet worden gewijzigd.

-  Handschoenen zitten in principe enkel in de pakketten van de eerste collectieve bestelling.

In januari 2022 worden de pakketten aangekocht, voldoende om het aantal leden, lid op 1 januari 2022, kledij ter beschikking te stellen.

Na het passen van de kledij wordt een persoonlijke fiche opgemaakt door de kledijverantwoordelijke.

-  Alle fietsende leden betalen een waarborg van 195 euro voor het pakket.

-  De waarborgen worden op een wachtrekening geplaatst.

-  Het betalen van een waarborg voor de ter beschikking gestelde kledij dient om de clubkas in te dekken.

-  De waarborg zal worden teruggeven aan het lid per schijf van 65 euro per jaar mits deelname aan minimum

   20 clubactiviteiten in respectievelijk 2022 – 2023 – 2024.

Terugbetaling waarborg

 • 65€/seizoen > 20 en meer ritten/activiteiten
 • 50€/seizoen > 15 – 19 ritten/activiteiten
 • 0€ > minder dan 15 ritten/activiteiten
 • Shiftwerkers, langdurige ziektes en blessures worden besproken

       

-  Een lid dat ontslag neemt of geen lidgeld betaalt moet de kledij inleveren bij de club en kan geen aanspraak   maken op terugbetaling van de waarborg of een gedeelte ervan in de jaren volgend op het ontslag.

  

 • 2. Voorwaarden voor leden die na 1 januari 2022 lid worden.

-  Deze leden kan gevraagd worden het kledingpakket zelf te financieren aan de voordelige clubprijs van 195 euro.

-  Bij deelname aan 20 clubactiviteiten in respectievelijk 2022 – 2023 – 2024  zal als de middelen van de clubkas  

   het toelaten (hetgeen behalve wegens onvoorziene omstandigheden het geval zal zijn) eveneens 65 euro per jaar worden terugbetaald.

 

 • 3. Voorwaarden voor leden die lid worden in 2023 en of 2024.

- Voor deze leden zal het bestuur op het gepaste moment de voorwaarden bepalen.

- Voor 2023 gelden dezelfde voorwaarden als 2022.

- Voor 2024, laatste jaar kledij: losse stuks aan te kopen door leden, er worden geen pakketten ter beschikking gesteld. 

 

 • 4. Bijbestellingen

-  Tweemaal per jaar – begin seizoen  en september - kan men kledij bijbestellen aan de voordelige clubprijs bedongen bij  leverancier BODHI.

-  Iedereen zal per email tijdig een bericht ontvangen wanneer het moment om te bestellen er aan komt.

-  Bijbestellingen dienen op voorhand te worden betaald op het rekeningnummer van WTC De Doortrappers.

-  Bestellingen worden pas geplaatst na betaling.

 

 • 5. Beschadigde kledij wordt niet vervangen op kosten van de club.

    Bij BODHI werd een garantie bedongen voor het vervangen van ritssluitingen voor een periode van 3 jaar.

 

 • 6. In november 2019 is de leden een 1 malig aanbod gegeven om tegen een waarborg van 90 Euro een gepersonaliseerde fietshelm aan te schaffen..

    Bij deelname van 20 clubactiviteiten in respectievelijk 2020-2021-2022 zal als de middelen van de clubkas het toelaten (hetgeen behalve wegens onvoorziene omstandigheden het geval zal zijn) eveneens 30 euro per jaar worden terugbetaald. 

Artikel 6: Rechten en plichten van leden

 • 1. Verklaren dat zij kennis hebben genomen zowel van de statuten als van dit huishoudelijke reglement.

Op www.dedoortrappershalle.be kan men beide documenten nalezen. Op verzoek kan men een versie op papier aanvragen op het secretariaat van WTC De Doortrappers.

 • 2. Hebben het recht om deel te nemen aan alle activiteiten.
 • 3. Verklaren zich akkoord om de wielersport op een ontspannende en aangename manier in een A-B-C groep te beoefenen. Gelieve minstens 5 minuten vóór het aangegeven vertrekuur aanwezig te zijn.

Regelmaat in de deelname aan de wekelijkse fietsritten is meer dan wenselijk om het niveau van de groep niet te schaden.

Niettemin blijft SUST ( samen uit samen thuis ) het motto van WTC De Doortrappers.

De aanwijzingen van de “wegwijzers” ofte wegkapiteins, die er op toezien dat iedereen het tempo aankan, worden nageleefd. Van meefietsende leden wordt verwacht problemen onmiddellijk te melden aan de “wegwijzer” en collega’s in moeilijkheden te helpen. Meestal zal een verlaging van de snelheid snel problemen oplossen.

Houdt je  fiets technisch in orde. Een wekelijkse controle van bandjes, ketting en goede werking van het versnelligsapperaat is aan te raden. Bij niet te herstellen pech onderweg proberen we een oplossing te zoeken.

Zorg er voor dat je telefoonnummers van familieleden of vrienden bij de hand hebt om je eventueel te komen ophalen.

Tevens dringen wij er op aan om steeds een helm te dragen.

 • 5. Verklaren in de mate van het mogelijke bij te dragen tot de promotie van de wielersport in onze gemeente, en tot de goede naam en faam van de vereniging.
 • 6. Verbinden zich zoveel als mogelijk deel te nemen aan de clubactiviteiten: zowel aan de fietsuitstappen als aan de organisatie van wielertochten en alle andere ingerichte activiteiten door de vereniging.
 • 7. Hebben het recht om voorstellen, klachten en wensen bij het bestuur in te dienen.
 • 8.. Hebben de plicht tot naleving van de reglementen van de vereniging en daarnaast ook van de richtlijnen opgesteld door de federatie (VWB)

 

Artikel 7: Fietsseizoen: 2022

 1. Van 20 februari  tot  27 november : worden aanwezigheden genoteerd. 
 2. Voor VWB ritten die op de kalender staan wordt het inschrijvingsgeld ter waarde van de VWB leden inschrijvingsprijs terugbetaald. Eén persoon betaald bij voorkeur voor de ganse groep, dit maakt het terugbetalen makkelijker. Registratie bij inschrijving kan door middel van uw VWB lidkaart of eID. Heb je geen lidkaart of eID bij, laat u dan online opzoeken bij de inschrijving om van de VWB leden inschrijvingsprijs te kunnen genieten.

 

Artikel 8: Bestuur

 • 1. De vereniging wordt bestuurt door de raad van bestuur.
 • 2. Onder het bestuur valt :
 • de algemene leiding van dagelijkse en algemene zaken;
 • de uitvoering van de door de algemene vergade­ring genomen beslui­ten;
 • het toezicht op de naleving van de statuten en regle­men­ten;
 • mee oplossingen zoeken voor aangebrachte problemen of onenigheden.
 • 3. De voorzitter of secretaris, en drie andere leden van het bestuur die eerst bereikbaar zijn nemen alle beslissingen welke niet tot een gewone bestuurs­vergade­ring kunnen worden uitgesteld. Op de eerstvolgende bestuursvergadering worden de genomen beslissingen toegelicht.

 

Artikel 9: Regeling vergoeding vervoersonkosten :

 

 • 1: VWB Semi - Klassiekers 2022

Voor de VWB Semi-Klassiekers op onze clubkalender vermeld betalen de leden geen bijdrage voor het vervoer. De clubkas zal de door het bestuur of groepsverantwoordelijke aangeduide chauffeurs vergoeden.

 

 Hoeveel vergoeding zal de club betalen?

        Formule : 0,06€ per km x # kilometers x # passagiers /  # chauffeurs.

        Voorbeeld  van uitbetaling

        Rit naar Weelde > 9,45 € aan 4 chauffeurs te betalen.

 Berekening  > 0,06 € x 70km x 9 personen > Delen door 4 chauffeurs = 9,45€

 

 • 2: Alle andere verplaatsingen: Niet VWB ritten, weekends,….

Iedere passagier  betaalt een bijdrage van 0,06 €/km om de chauffeurs te vergoeden. 

- Voor elke rit gaat een lijst rond of stuur je tijdig (3 dagen vooraf) een bericht naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. om je deelname te melden zodat we weten hoeveel personen meegaan.

 - Aan de hand hiervan worden personen gevraagd om het vervoer te doen.

   Alleen de chauffeurs aangeduid door de ritverantwoordelijke hebben recht op de kilometervergoeding.

 

Filosofie achter het vervoersverhaal:

- Het vervoer van personen vormt meestal geen probleem.

- Voor het vervoer van de fietsen kan het noodzakelijk zijn meerdere wagens te moeten inschakelen.

- Het is best mogelijk dat sommige wagens slechts 1, 2…personen meenemen.

- Deze wagens zijn nodig en de bestuurders ontvangen dezelfde vergoeding als de anderen die met een volledig bezette wagen de verplaatsing maken.

- Tarief : 0,06 €/ km door de passagiers te betalen.

- De ontvangen som wordt in gelijke delen verdeeld onder het aantal bestuurders die zorgen voor het vervoer.

- Er zal in de loop van de week van de aktiviteit een bericht verstuurd worden naar de deelnemers om het te betalen bedrag te melden.

- Gelieve spontaan je bijdrage te betalen aan de aangeduide ritverantwoordelijke. Graag gepast geld.

- Vergoeding voor camionette of personenwagen van clublid voor vervoer bagage naar bv hotel weekends, enz.… : 0,25 €/km.

- Er rust geen verplichting om deel te nemen aan deze regeling. Gelieve de ritverantwoordelijke daarvan vooraf op de hoogte te brengen.

 

Artikel 10: Standpunt Raad van Bestuur  inzake  e-bikes.

 

 1. Alle fietsende leden van WTC De Doortrappers Halle dienen verzekerd te zijn volgens de criteria opgelegd door Sport Vlaanderen (voorheen Bloso).Hiertoe sluit Doortrappers alle fietsende leden aan bij de VWB, zodat zij via de VWB-polis bij ETHIAS volgens de opgelegde criteria verzekerd zijn.

 

1.1 SPEEDBIKES EXTRA : VWB POLIS: VWB verzekering 2018   Magazine VWB 3   mei-juni 2018

Als ebikes, ook speedbikes, enkel trapondersteuning bieden is volgens de huidige wetgeving geen specifieke verzekering nodig. Alle VWB leden hebben alvast deze dekking automatisch – ook bij speedbikes.

Indien de fiets echter autonoom kan werken, zonder trappen, is een specifieke motorrijtuigenverzekering nodig.

Deze fietsen worden uitgesloten om mee te rijden bij WTC De Doortrappers.

 

Het kan in geen geval getolereerd worden dat leden met een elektrisch ondersteunde fiets het tempo komen opdrijven van eender welke groep.

 

Wat betekent dit concreet voor leden die met elektrische ondersteuning zouden willen fietsen bij WTC De Doortrappers Halle?

 

Wie in clubverband wenst te rijden met een e-bike met trapondersteuning, meldt dit aan het bestuur, legt de specificaties van die fiets voor en vraagt toelating om met die fiets in groep te mogen meerijden.

 

Indien die fiets voldoet aan de voorwaarden gesteld in bovenstaand punt 1.1: kan het bestuur toelating geven mits het lid uitdrukkelijk akkoord gaat om het tempo in de groep niet op te drijven.

De toelating kan door het bestuur worden ingetrokken wanneer men zich daar niet aan houdt!

 

De aanvraag zal in de fietsclub eerder uitzonderlijk en goed gemotiveerd moeten zijn. O.a. fysieke beperkingen, gezondheidsredenen…

Er mag in geen geval elektrisch in groep meegereden worden vooraleer het bestuur hiervoor de toelating heeft gegeven.

Aangezien dit alles nog vrij nieuwe materie is, met regelgeving die nog in evolutie is, zal het bestuur jaarlijks het elektrisch rijden in een groep evalueren, zodat deze regels kunnen worden aangepast.

 

Artikel 11: Slotbepalingen

 • 1. Ieder lid en verenigingsorgaan heeft zich te houden aan de bepalingen van dit reglement.

Bepalingen die niet in dit HR zijn opgenomen zullen met respekt voor het individu en de goede werking van de club worden afgehandeld.

 • 2. Dit huishoudelijk reglement en alle navolgende wijzigingen van dit regle­ment treden onmiddellijk in werking.
 • 3 Het huishoudelijk reglement kan slechts gewijzigd worden door het bestuur.

De leden van de vereniging zullen op de hoogte gebracht worden als er wijzigingen werden aangebracht aan het reglement.

 

Laatste wijzigingen: JANUARI  2022

Buienradar 3 uur